TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   926144
Đang online:   328


 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Thông Báo Lịch thi kết thúc học phần trình độ Trung Cấp HK1 NH 2023-2024 _Đợt_TC_TDC
[Ngày đăng:06/12/2023]

Thông Báo Lịch thi kết thúc học phần trình độ Trung Cấp HK1 NH 2023-2024 _Đợt_TC_TDC (Chi tiết)

Chi tiết
Thông Báo về việc cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trình độ cao đẳng Đợt 1 Năm 2023
[Ngày đăng:05/12/2023]

Thông Báo về việc cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trình độ cao đẳng Đợt 1 Năm 2023 (Chi tiết)

Chi tiết
Thông Báo về việc cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trình độ cao đẳng Đợt 1 Năm 2023
[Ngày đăng:05/12/2023]

Thông Báo về việc cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trình độ cao đẳng Đợt 1 Năm 2023 (Chi tiết)

Chi tiết
Thông Báo về việc cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trình độ cao đẳng Đợt 1 Năm 2023
[Ngày đăng:05/12/2023]

Thông Báo về việc cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trình độ cao đẳng Đợt 1 Năm 2023 (Chi tiết)

Chi tiết
Thông báo về việc áp dụng quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học được điều chỉnh theo quyết định số 390 / QĐ-CNTĐ-QLĐT ngày 24/11/2023 của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức.
[Ngày đăng:02/12/2023]

Thông báo về việc áp dụng quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học được điều chỉnh theo quyết định số 390 / QĐ-CNTĐ-QLĐT ngày 24/11/2023 của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức. (Chi tiết)

Đính kèm QĐ Số 390 / QĐ-CNTĐ-QLĐT (Chi tiết)

Chi tiết
Quyết định điều chỉnh quy định chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ Tin học trình độ Trung Cấp, trình độ Cao Đẳng tại trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức.
[Ngày đăng:02/12/2023]

 Quyết định điều chỉnh quy định chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ Tin học trình độ Trung Cấp, trình độ Cao Đẳng tại trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức. ( Chi tiết 

Chi tiết
12345678910...
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam