TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   43222
Đang online:   228
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Sổ tay HSSV học kỳ II, năm học 2018 - 2019
[Ngày đăng:18/01/2019]

 Sổ tay học sinh trình độ trung cấp học kỳ II, năm học 2018 - 2019 (HS xem tại ĐÂY)

 Sổ tay sinh viên trình độ cao đẳng học kỳ II, năm học 2018 - 2019 (SV xem tại ĐÂY)

Chi tiết
Thời Gian Đăng Ký Học Phần Học Kỳ 2 Năm Học 2018-2019
[Ngày đăng:08/01/2019]

Thời Gian Đăng Ký Học Phần Học Kỳ 2 Năm Học 2018-2019 (Chi tiết)

Chi tiết
Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Cao Đẳng Liên Thông Và Trung Cấp Ngoài Giờ Năm Học 2018_ Đợt 3
[Ngày đăng:07/01/2019]

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Cao Đẳng Liên Thông Năm Học 2018_ Đợt 3 (Chi tiết)

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Trung Cấp Ngoài Giờ Năm Học 2018_ Đợt 3 (Chi tiết)

Quyết Định Công Nhận Tốt Nghiệp Cao Đẳng Liên Thông (Chi tiết)

Quyết Định Công Nhận Tốt Nghiệp Trung Cấp Ngoài Giờ (Chi tiết)

Chi tiết
Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Cao Đẳng Và Trung Cấp Năm Học 2018_ Đợt 3
[Ngày đăng:07/01/2019]

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Cao Đẳng Năm Học 2018_ Đợt 3 (Chi tiết)

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Trung Cấp Năm Học 2018_ Đợt 3 (Chi tiết)

 + Quyết Định Công Nhận TN Trình Độ CĐ (Chi tiết)

 + Quyết Định Công Nhận TN Trình Độ TC (Chi tiết)

Chi tiết
Danh Sách Học Sinh, Sinh Viên Được Miễn Học, Miễn Thi Hoặc Tạm Hoãn Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Năm 2019
[Ngày đăng:07/01/2019]

Danh Sách Học Sinh, Sinh Viên Được Miễn Học, Miễn Thi Hoặc Tạm Hoãn Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Năm 2019 (Chi tiết)

Quyết Định (Chi tiết)

Chi tiết
Thông báo chuyển tiền Học bổng khuyến khích học tập HK02 NH 2017-2018
[Ngày đăng:27/12/2018]

  Phòng TCKT đã chuyển tiền học bổng khuyến khích học tập HK02 năm học 2017-2018 ( đã chuyển tiền ngày 28/12/2018)

  Danh sách Sinh viên Cao đẳng nhận chuyển khoản

  Danh sách Sinh viên Trung cấp nhận tiền chuyển khoản

 HSSV Trung cấp hệ CB nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán ( P.A006) từ ngày 02/01/2019.

  Danh sách Sinh viên Trung cấp hệ CB học tại Quận 2 

Chi tiết
Thông báo tổ chức giảng dạy khối kiến thức VHPT cho học sinh trung cấp Khóa tuyển sinh năm 2017, 2018
[Ngày đăng:26/12/2018]

Học sinh xem nội dung thông báo tại đây.

Học sinh dowload mẫu đơn đăng ký học các học phần VHPT tại đây.

Chi tiết
Thông báo tình hình HSSV tham gia Sinh hoạt công dân năm học 2018-2019
[Ngày đăng:26/12/2018]

 HSSV xem: 

1. Thông báo tại đây

2. Danh sách HSSV tham dự và điểm SHCD:

- Khoa Cơ khí chế tạo máy tại đây

- Khoa Cơ khí ô tô tại đây

- Khoa Công nghệ tự động  tại đây

- Khoa Công nghệ thông tin tại đây

- Khoa Du lịch tại đây

- Khoa Điện - Điện tử tại đây

- Khoa Quản trị kinh doanh tại đây

- Khoa Tài chính kế toán tại đây

- Khoa Tiếng Anh - Tiếng Nhật tại đây

- Khoa Tiếng Hàn tại đây

Chi tiết
123
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam