TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   134111
Đang online:   65
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Thông Báo Tiến Độ Năm Học 2018-2019
[Ngày đăng:06/07/2018]

Thông Báo Tiến Độ Năm Học 2018-2019 (Chi tiết)

Quyết Định Ban Hành (Chi tiết)

Chi tiết
Thông báo chuyển tiền Miễn giảm học phí HK01 và HK02 NH 2017-2018
[Ngày đăng:06/07/2018]

 Phòng TCKT đã chuyển tiền miễn giảm học phí HK01 và HK02 NH 2017-2018 ( đã chuyển tiền ngày 06/07/2018)

    Danh sách Cao đẳng  và Trung cấp nhận tiền chuyển khoản

 - HSSV Trung cấp hệ CB nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán ( P.A006) từ ngày 09/07/2018.

    Danh sách Trung cấp hệ CB học tại trường

 - HSSV Trung cấp hệ CB học tại Quận 2 sẽ nhận tiền tại Trung tâm KTTH&HN Quận 2 ( Trung tâm KTTH&HN Quận 2 sẽ thông báo thời gian nhận tiền)

    Danh sách Trung cấp hệ CB học tại Quận 2

Lưu ý: HSSV nhận tiền mặt phải mang theo thẻ SV

Chi tiết
Thông báo chuyển tiền Học bổng khuyến khích học tập HK01 NH 2017-2018
[Ngày đăng:06/07/2018]

 Phòng TCKT đã chuyển tiền học bổng khuyến khích học tập HK01 năm học 2017-2018 ( đã chuyển tiền ngày 06/07/2018)

   Danh sách Cao đẳng nhận tiền chuyển khoản

   Danh sách Trung cấp nhận tiền chuyển khoản

-  HSSV Trung cấp hệ CB nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán ( P.A006) từ ngày 09/07/2018.

   Danh sách Trung cấp hệ CB học tại trường

-  HSSV Trung cấp hệ CB học tại Quận 2 sẽ nhận tiền tại Trung tâm KTTH&HN Quận 2 ( Trung tâm KTTH&HN Quận 2 sẽ thông báo thời gian nhận tiền)

   Danh sách Trung cấp hệ CB học tại Quận 2

Lưu ý:  Sinh viên nhận tiền mặt phải mang theo thẻ SV.

Chi tiết
Thông Báo Lịch Thi Kết Thúc Học Phần (Trả Điểm I) HK2 NH 2017-2018
[Ngày đăng:02/07/2018]

Thông Báo Lịch Thi Kết Thúc Học Phần (Trả Điểm I) HK2 NH 2017-2018 Chi tiết

Chi tiết
Thông Báo Hủy Lớp Học Phần Do Không Đủ Sĩ Số HK Hè Năm Học 2017-2018
[Ngày đăng:30/06/2018]

Thông Báo Hủy Lớp Học Phần Do Không Đủ Sĩ Số HK Hè Năm Học 2017-2018 (Chi tiết)

+ Danh Sách Lớp Học Phần Trình Độ Cao Đẳng Bị Hủy (Chi tiết)

+ Danh Sách Lớp Học Phần Trình Độ Trung Cấp Bị Hủy (Chi tiết)

Chi tiết
Thông báo v/v HSSV được miễn giảm học phí HK hè NH 2016-2017, HK1 và HK2 NH 2017-2018
[Ngày đăng:11/06/2018]

 HSSV xem: 

  • Thông báo: tại đây
  • Danh sách HS tốt nghiệp THCS HK hè 16-17, HK1 17-18, HK2 17-18 (tại trường): tại đây
  • Danh sách HS tốt nghiệp THCS HK hè 16-17, HK1 17-18, HK2 17-18 (tại Quận 2): tại đây
  • Danh sách HSSV của trường được miễn giảm học phí hè 16-17, HK1 17-18, HK2 17-18 (không thuộc đối tượng tốt nghiệp THCS): tại đây
Chi tiết
123
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam