TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   58393
Đang online:   69
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Thông báo Danh sách Sinh viên nợ Học phí, Phí học lại HK02 2016-2017
[Ngày đăng:03/05/2017]

 THÔNG BÁO

Danh sách Sinh viên nợ Học phí, Phí học lại HK02 2016-2017 (DS sinh viên nợ HP tính đến ngày 03/05/2017).

HSSV xem danh sách đính kèm.

DS khoa Co khi O to

DS khoa Co khi che tao may

DS khoa Cong nghe thong tin

DS khoa Cong nghe tu dong

DS khoa Quan tri kinh doanh

DS khoa Dien - Dien tu

DS khoa Ke toan

DS khoa Du lich

DS khoa Tieng Anh

DS khoa Tieng Han

Chi tiết
123
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam