TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   763377
Đang online:   65
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Danh Sách Học Sinh Dự Thi Tốt Nghiệp Khóa Thi Tháng 4/2018
[Ngày đăng:19/04/2018]

Danh Sách Học Sinh Dự Thi Tốt Nghiệp Khóa Thi Tháng 4/2018

STT Phòng  Môn Xem
1 P.01 Toán Chi tiết
2 P.02 Văn Chi tiết
3 P.03   Chi tiết
4 P.04 Lịch sử Chi tiết
5 P.05 Hóa Chi tiết
6 P.06 Địa lý  Chi tiết
7 P.07 Chính trị TN - Hệ 2N - 2.5N Chi tiết
8 P.08 Chính trị TN - Hệ 3.5N Chi tiết
9 P.09 Lý thuyết tổng hợp ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô Chi tiết
10 P.10 Lý thuyết tổng hợp ngành Hướng dẫn du lịch Chi tiết
11 P.11 Thực hành nghề nghiệp ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô Chi tiết
12 P.12 Thực hành nghề nghiệp ngành Hướng dẫn du lịch Chi tiết

Chi tiết
Danh Sách Học Sinh, Sinh Viên Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2018
[Ngày đăng:06/04/2018]

Danh Sách Học Sinh, Sinh Viên Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2018

Danh Sách Sinh Viên Cao Đẳng Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2018. (Chi tiết)

 + Quyết Định Ban Hành (Chi tiết)

Danh Sách Học Sinh Trung Cấp Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2018. (Chi tiết)

 + Quyết Định Ban Hành (Chi tiết)

Chi tiết
Thông báo thu học phí và các khoản thu khác Học kỳ II năm học 2017-2018
[Ngày đăng:06/04/2018]

 Thông báo thu học phí và các khoản thu khác Học kỳ II năm học 2017-2018

HSSV xem thông báo Tại đây

Chi tiết
Danh Sách Học Sinh, Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học HK1 NH 2017-2018
[Ngày đăng:03/04/2018]

Danh Sách Học Sinh, Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học HK1 NH 2017-2018

 + Danh Sách Sinh Viên Cao Đẳng (Chi tiết)

 + Danh Sách Học Sinh Trung Cấp (Chi tiết)

- Quyết Định Buộc Thôi Học (Chi tiết)

Chi tiết
Danh Sách Học Sinh, Sinh Viên Bị Cảnh Báo Học Vụ HK1 NH 2017-2018
[Ngày đăng:03/04/2018]

Danh Sách Học Sinh, Sinh Viên Bị Cảnh Báo Học Vụ HK1 NH 2017-2018

 + Danh Sách Sinh Viên Cao Đẳng (Chi tiết)

 + Danh sách Học Sinh Trung Cấp (Chi tiết)

- Quyết Định Cảnh Báo Học Vụ (Chi tiết)

Chi tiết
Thông Báo Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Cao Đẳng Đợt 1_HK2_NH_2017-2018
[Ngày đăng:03/04/2018]

Thông Báo Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Cao Đẳng Đợt 1_HK2_NH_2017-2018 (Chi tiết)

Chi tiết
Thông Báo Về Việc Điều Chỉnh Lịch Thi Tốt Nghiệp Trình Độ Trung Cấp Đợt 1 Năm Học 2017-2018
[Ngày đăng:02/04/2018]

Thông Báo Về Việc Điều Chỉnh Lịch Thi Tốt Nghiệp Trình Độ Trung Cấp Đợt 1 Năm Học 2017-2018 (Chi tiết)

Chi tiết
123
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam