TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   66532
Đang online:   70
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 2015
[Ngày đăng:08/10/2015]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 2015. (Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây)
 
Kết Quả Thi Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh Đầu Vào Bậc Cao Đẳng Khóa 2015 Thi Ngày 03/10 & 04/10/2015. (Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây)

Đơn Đề Nghị Hủy Bỏ Miễn Học - Miễn Thi Học Phần Anh Văn.
(Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây)

Chi tiết
DANH SÁCH THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 2015
[Ngày đăng:30/09/2015]

 DANH SÁCH THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 2015
Lưu ý :
    +  Sinh viên phải mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
    +  Sinh viên có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 15 phút.

Khoa Điện - ĐT (Sinh Viên Xem Chi Tiết Tại Đây)
Khoa Cơ Khí (Sinh Viên Xem Chi Tiết Tại Đây)
Khoa Công Nghệ Tự Động (Sinh Viên Xem Chi Tiết Tại Đây)
Khoa Công Nghệ Thông Tin (Sinh Viên Xem Chi Tiết Tại Đây)
Khoa Quản Trị Kinh Doanh (Sinh Viên Xem Chi Tiết Tại Đây)
Khoa Tài Chính Kế Toán (Sinh Viên Xem Chi Tiết Tại Đây)

Chi tiết
THÔNG BÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐỢT 2
[Ngày đăng:30/09/2015]

Thông Báo Thi Tiếng Anh Đầu Vào Đợt 2 
Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây

Quy Định Về Việc Tổ Chức Học Tiếng Anh Trình Độ Cao Đẳng & Trung Cấp Chuyên Nghiệp Hệ Chính Quy Tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức 
Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây

Chi tiết
Thông Báo Về Việc Miễn Học Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh HK1- Năm Học 2015-2016
[Ngày đăng:29/09/2015]

 Thông Báo Về Miễn Học Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh HK1- Năm Học 2015-2016 Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây

Chi tiết
LỊCH THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 2015
[Ngày đăng:29/09/2015]

 LỊCH THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 2015
Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây

Chi tiết
SỔ TAY SINH VIÊN KHÓA 2015 HKI NĂM HỌC 2015-2016
[Ngày đăng:27/09/2015]

Sổ Tay Sinh Viên Bậc Cao Đẳng HK1 Năm Học 2015-2016 Khóa 2015
Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây.

Sổ Tay Học Sinh Bậc Trung Cấp Chuyên Nghiệp HK1 Năm Học 2015-2016 Khóa 2015 Học Sinh Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây.

Chi tiết
123
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam