TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   145491
Đang online:   100
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Danh Sách Thi TN Bậc TCCN Tháng 08-2015
[Ngày đăng:21/08/2015]

Môn: Toán     Ngày Thi :24/08/2015     Giờ thi : 08h00   Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây

Môn : Lý         Ngày Thi : 24/08/2015    Giờ thi : 14h00  Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây

Môn : Hóa      Ngày Thi : 25/08/2015     Giờ thi : 08h00  Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây

Môn : Lý thuyết tổng hợp   Ngày Thi : 26/08/2015  Giờ thi: 08h00  Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây

Môn : Chính trị  Ngày Thi : 26/08/2015     Giờ thi : 14h00  Sinh Viên Xem Thông Tin Chi Tiết Tại Đây

Môn : Thực hành nghề nghiệp  Ngày thi : 27/08/2015  Giờ Thi : 08h00 Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây

Môn : Thực hành nghề nghiệp Cơ Khí động lực Ngày thi 27/08/2015  Giờ thi : Sinh viên xem danh sách chia ca tại khoa ( 07h30 & 13h30) (Danh sách chung)

Môn : Thực hành nghề nghiệp Cơ Khí chế tạo Ngày thi 27/08/2015  Giờ thi : Sinh viên xem danh sách chia ca tại khoa ( 07h30 & 13h30) (danh sách chung)

Môn : Thực hành nghề nghiệp Quản lý siêu thi  Ngày thi : 29/08/2015  Giờ thi : Sinh viên xem danh sách chia phòng thi tại khoa 08h00 (Danh sách chung)

Chi tiết
Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2014-2015, cả năm học 2014-2015, toàn khóa: Cao đẳng 2012-2015 và Trung cấp chuyên nghiệp 2013-2015
[Ngày đăng:19/08/2015]

1. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2014-2015 bậc Trung cấp chuyên nghiệp

2. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện cả năm học 2014-2015 bậc Trung cấp chuyên nghiệp

3. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện toàn khóa: Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2013-2015

4. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2014-2015 bậc Cao đẳng

5. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện cả năm học 2014-2015 bậc Cao đẳng 

6. Quyết định công nhận kết quả rèn luyện toàn khóa: Cao đẳng 2012-2015 

Chi tiết
123
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam