TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   32454
Đang online:   18
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Điểm Thi Tốt Nghiệp Đợt 2 Bậc TCCN Khóa Thi Ngày 05/09/2016
[Ngày đăng:04/10/2016]

Điểm Thi Tốt Nghiệp Đợt 2 Bậc TCCN Khóa Thi Ngày 05/09/2016

 -  Danh Sách Học Sinh Tốt Nghiệp : 

         +  Hệ 2 Năm (Chi tiết)

         +  Hệ 3.5 Năm (Chi tiết)

 -  Danh Sách Học Sinh Không Tốt Nghiệp : 

         +  Hệ 2 Năm (Chi tiết)

         +  Hệ 2.5 Năm (Chi tiết)

         +  Hệ 3.5 Năm (Chi tiết)

Chi tiết
Quyết Định Miễn Học, Miễn Thi Các Học Phần Anh Văn Khóa 2016
[Ngày đăng:03/10/2016]

Quyết Định Miễn Học, Miễn Thi Các Học Phần Anh Văn Khóa 2016 (Chi tiết

Danh sách Học Sinh, Sinh Viên được miễn học-miễn thi các học phần Anh Văn Bậc Cao Đẳng-TCCN Khóa thi tháng 09/2016 (Chi tiết)

Chi tiết
Thông Báo Kết Quả Thi Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh Đầu Vào Năm 2016
[Ngày đăng:30/09/2016]

 Thông Báo Kết Quả Thi Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh Đầu Vào Năm 2016 (Chi tiết)

    +  Kết Quả Thi Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh Đầu Vào Bậc Cao Đẳng Năm 2016. (Chi tiết)

    +  Kết Quả Thi Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh Đầu Vào Bậc TCCN Năm 2016. (Chi tiết)

Chi tiết
Thông Báo Về Việc Dời Ngày Phát Bằng Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2016
[Ngày đăng:26/09/2016]

Thông Báo Về Việc Dời Ngày Phát Bằng Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2016 (Chi tiết)

Chi tiết
123
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam