TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   347375
Đang online:   224
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Thông Báo Lịch Thi Kết Thúc Học Phần HK1 NH 2018-2019 (Đợt: Trả Điểm I) BỔ SUNG
[Ngày đăng:18/02/2019]

Thông Báo Lịch Thi Kết Thúc Học Phần HK1 NH 2018-2019 (Đợt: Trả Điểm I) BỔ SUNG  Chi tiết

Chi tiết
Thông Báo Hủy Lớp Học Phần Do Không Đủ Sĩ Số HK2 NH 2018-2019
[Ngày đăng:16/02/2019]

Thông Báo Hủy Lớp Học Phần Do Không Đủ SĨ Số  HK2 NH 2018-2019 (Chi tiết)

 + Danh sách Hủy Lớp Học Phần Do Không Đủ SĨ Số Cao Đẳng (Chi tiết)

 + Danh sách Hủy Lớp Học Phần Do Không Đủ SĨ Số Trung cấp (Chi tiết)

Chi tiết
Thông Báo Lịch Thi Kết Thúc Học Phần HK1 NH 2018-2019 (Đợt: Trả Điểm I)
[Ngày đăng:29/01/2019]

Thông Báo Lịch Thi Kết Thúc Học Phần HK1 NH 2018-2019 (Đợt: Trả Điểm I) Chi tiết

Chi tiết
Thông báo chuyển tiền Miễn giảm học phí HK01 NH 2018-2019
[Ngày đăng:23/01/2019]

  Phòng Tài chính Kế toán thông báo chuyển tiền miễn giảm cụ thể như sau:

Chi tiết
Sổ tay HSSV học kỳ II, năm học 2018 - 2019
[Ngày đăng:18/01/2019]

 Sổ tay học sinh trình độ trung cấp học kỳ II, năm học 2018 - 2019 (HS xem tại ĐÂY)

 Sổ tay sinh viên trình độ cao đẳng học kỳ II, năm học 2018 - 2019 (SV xem tại ĐÂY)

Chi tiết
Thời Gian Đăng Ký Học Phần Học Kỳ 2 Năm Học 2018-2019
[Ngày đăng:08/01/2019]

Thời Gian Đăng Ký Học Phần Học Kỳ 2 Năm Học 2018-2019 (Chi tiết)

Chi tiết
Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Cao Đẳng Liên Thông Và Trung Cấp Ngoài Giờ Năm Học 2018_ Đợt 3
[Ngày đăng:07/01/2019]

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Cao Đẳng Liên Thông Năm Học 2018_ Đợt 3 (Chi tiết)

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Trung Cấp Ngoài Giờ Năm Học 2018_ Đợt 3 (Chi tiết)

Quyết Định Công Nhận Tốt Nghiệp Cao Đẳng Liên Thông (Chi tiết)

Quyết Định Công Nhận Tốt Nghiệp Trung Cấp Ngoài Giờ (Chi tiết)

Chi tiết
Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Cao Đẳng Và Trung Cấp Năm Học 2018_ Đợt 3
[Ngày đăng:07/01/2019]

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Cao Đẳng Năm Học 2018_ Đợt 3 (Chi tiết)

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Trình Độ Trung Cấp Năm Học 2018_ Đợt 3 (Chi tiết)

 + Quyết Định Công Nhận TN Trình Độ CĐ (Chi tiết)

 + Quyết Định Công Nhận TN Trình Độ TC (Chi tiết)

Chi tiết
123
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam