TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   2603
Đang online:   98
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Thông Báo Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Trình Độ Trung Cấp _TC_HK Hè_NH 2017-2018
[Ngày đăng:24/07/2018]

Thông Báo Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Trình Độ Trung Cấp _TC_HK Hè_NH 2017-2018 (Chi tiết)

Chi tiết
Thông Báo Kết Quả Chấm Phúc Khảo Bài Thi HK2 Năm Học 2017-2018
[Ngày đăng:23/07/2018]

Thông Báo Kết Quả Chấm Phúc Khảo Bài Thi HK2 Năm Học 2017-2018 (Chi tiết)

Chi tiết
Thông Báo Tiến Độ Năm Học 2018-2019
[Ngày đăng:06/07/2018]

Thông Báo Tiến Độ Năm Học 2018-2019 (Chi tiết)

Quyết Định Ban Hành (Chi tiết)

Chi tiết
Thông báo chuyển tiền Miễn giảm học phí HK01 và HK02 NH 2017-2018
[Ngày đăng:06/07/2018]

 Phòng TCKT đã chuyển tiền miễn giảm học phí HK01 và HK02 NH 2017-2018 ( đã chuyển tiền ngày 06/07/2018)

    Danh sách Cao đẳng  và Trung cấp nhận tiền chuyển khoản

 - HSSV Trung cấp hệ CB nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán ( P.A006) từ ngày 09/07/2018.

    Danh sách Trung cấp hệ CB học tại trường

 - HSSV Trung cấp hệ CB học tại Quận 2 sẽ nhận tiền tại Trung tâm KTTH&HN Quận 2 ( Trung tâm KTTH&HN Quận 2 sẽ thông báo thời gian nhận tiền)

    Danh sách Trung cấp hệ CB học tại Quận 2

Lưu ý: HSSV nhận tiền mặt phải mang theo thẻ SV

Chi tiết
Thông báo chuyển tiền Học bổng khuyến khích học tập HK01 NH 2017-2018
[Ngày đăng:06/07/2018]

 Phòng TCKT đã chuyển tiền học bổng khuyến khích học tập HK01 năm học 2017-2018 ( đã chuyển tiền ngày 06/07/2018)

   Danh sách Cao đẳng nhận tiền chuyển khoản

   Danh sách Trung cấp nhận tiền chuyển khoản

-  HSSV Trung cấp hệ CB nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán ( P.A006) từ ngày 09/07/2018.

   Danh sách Trung cấp hệ CB học tại trường

-  HSSV Trung cấp hệ CB học tại Quận 2 sẽ nhận tiền tại Trung tâm KTTH&HN Quận 2 ( Trung tâm KTTH&HN Quận 2 sẽ thông báo thời gian nhận tiền)

   Danh sách Trung cấp hệ CB học tại Quận 2

Lưu ý:  Sinh viên nhận tiền mặt phải mang theo thẻ SV.

Chi tiết
123
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam