NGÀNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng Chính quy
Trung cấp Chính quy
 
Lượt truy cập:   105994
Đang online:   181
 
NGÀNH - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hệ đào tạo : Cao đẳng Loại hình đào tạo : Chính quy
Khoa quản lý : Khoa Cơ khí Ôtô Ngành đào tạo : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phầnChương trình môn học
1 CNC114131 Động cơ xăng 1 5.00 Bắt Buộc Xem
2 CSC114070 Nhập môn CNKT ôtô 2.00 Bắt Buộc Xem
3 CSK114010 Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả 2.00 Bắt Buộc Xem
4 DCC100191 Tin học 3.00 Bắt Buộc Xem
5 DCC100220 Pháp luật 2.00 Bắt Buộc Xem
6 DCK100031 Giáo dục thể chất 1 1.00 Bắt Buộc Xem
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phầnChương trình môn học
1 CNC114241 Gầm ôtô 1 5.00 Bắt Buộc Xem
2 CNC114261 Điện ôtô 1 5.00 Bắt Buộc Xem
3 CSC102150 Vẽ kỹ thuật 3.00 Bắt Buộc Xem
4 DCC100280 Giáo dục chính trị 4.00 Bắt Buộc Xem
5 DCK100032 Giáo dục thể chất 2 1.00 Bắt Buộc Xem
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phầnChương trình môn học
1 CNC114242 Gầm ôtô 2 5.00 Bắt Buộc Xem
2 CNC114262 Điện ôtô 2 5.00 Bắt Buộc Xem
3 CSC114060 AutoCAD 3.00 Bắt Buộc Xem
4 DCC100290 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3.00 Bắt Buộc Xem
5 NNK100040 Tiếng Anh 1B 2.00 Bắt Buộc Xem
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phầnChương trình môn học
1 CNC114132 Động cơ xăng 2 5.00 Bắt Buộc Xem
2 CNC114280 Động cơ Diesel 5.00 Bắt Buộc Xem
3 CNC114290 Nhiệt-Điện lạnh ô tô 3.00 Bắt Buộc Xem
4 CSC114090 Quản lý dịch vụ ô tô 2.00 Bắt Buộc Xem
5 NNC100040 Tiếng Anh 2 3.00 Bắt Buộc Xem
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phầnChương trình môn học
1 TNC114150 Chuyên đề Khung gầm ôtô 2.00 Bắt Buộc Xem
2 TNC114160 Chuyên đề Điện ôtô 2.00 Bắt Buộc Xem
3 TNC114170 Chuyên đề Động cơ ôtô 2.00 Bắt Buộc Xem
4 TNC114180 Thực tập tốt nghiệp 5.00 Bắt Buộc Xem
5 TNC114190 Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định ô tô 2.00 Bắt Buộc Xem
Học kỳ phụ
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phầnChương trình môn học
1 CNC114200 Thực tập doanh nghiệp 3.00 Bắt Buộc Xem
 
 
 
 
Copyright © 2011 TDC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam